Namera o ustanovitvi PIS – primorsko istarski sateliti

PRIMORSKI- ISTRSKI  REGIJSKI TURNIRJI

PIS – primorsko istarski sateliti

Izkušnje iz preteklih let, ter trenutno stanje primorskega tenisa v kategorijah od 9 do 16 let, nas opozarja, da bi bilo primerno, če ponovno uvedemo v naslovu omenjeno regijsko tekmovanje, tako imenovani PIS. Namen je približati in olajšati nastop našim otrokom na turnirju, predno se podajo na poskus nastopa na višjem rangu.
Celotno dogajanje bi spremljalo TD Primorski tenis.
V spodnjih alineah vam predstavljam nekaj izhodiščnih točk, na katere bi se morali opreti pri realizaciji ciklusa regijskih turnirjev.

Regija zajema kraje na Primorskem in hrvaški Istri
a) Ciklus bi vseboval 4 -5 turnirjev , v naslednjih krajih:
Koper, Vanganel, Nova Gorica, Buje (kasneje, bi glede na interes dodali še kakšnega interesenta ob sobotah in nedeljah.

b) kategorije regijskih turnijev naj bi bile sledeče :
do 9, do 12, do 14 let in po potrebi še do 16 let

  1. mini tenis do 9 let
  2. midi tenis do 10 let
  3. maxi tenis od 11 let
  4. tenis 11 – 13 let
  5. tenis 13 – 16 let

c) Predlagamo enotno prijavnino za udeležbo na PIS ( regijski turnirji Primorske in Istre) v višini od 15 €

d) turnir se po možnost igra na izpadanje z obveznim tolažilnim turnirjem, ob manjši udeležbi 8 ali manj pa RR

e) prireditelj poskrbi za primerno nagraditev z medaljami ( enotne za vse turnirje) in eventuelno pogostitev s preprosto hrano. ( pašta, mineštra)

f) naslovni vodja lige vodi lestvico najuspešnejših posameznikov v vsaki kategoriji, ki na koncu ciklusa prejmejo pokale za tekmovalni uspeh .

g.) pri obveščanju je pomembno, da imajo možnost prihoda izključno igralci iz regije, zato je potrebno obvestiti vse primorske in istrske klube. Za objave se poslužujemo spletne strani Primorski tenis in TK Koper.

h) takoj po izzidu koledarja TZS se pripravi predlog terminov in določi organizatorje po predhodnem dogovoru.

i) predlagam enotno pristopno takso za vse klube v višini 30€, ki jih bo organizator porabil za kritje nagrad ob zaključku.

j) nastop ni mogoč za rangirane igralce na nacionalni letsvici, ki so boljši kot 50 na lestvici panožne zveze

POVZETEK IN POZIV KLUBOV

Spoštovani predsedniki klubov.

Pred vami je poskus organiziranja regije, ki sloni na izkušnjah iz preteklosti.

Upam, da soglašate z menoj, da je potrebno mladim igralcem olajšati pot do nastopov v višjem kakovostnem rangu.  Primerno bi bilo, da na razmišljanje odgovorite  s potrditvijo in seveda z svojimi razmišljanji ter s pristankom na skupni sestanek vseh predsednikov ali vodij klubov.

Na sestanku bi se dogovorili o posameznih detaljih in potrdili tričlano vodstvo Toura Okvirni časovni termin za sestanek bi bil koncem frebruarja začetek marca, zato do takrat pričakujem odziv.

 

S spoštovanjem !                                                                                   Franci Hrovat

Koper, 3.2.2019

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here